I. PUBLIKACJE

Książki:

 • Jaworowicz M., Jaworowicz P., Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, Difin, Warszawa 2017.
 • Jaworowicz P., Jaworowicz M., Event marketing w Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej, Difin, Warszawa 2016. (dostępna na rynku od października 2016)
 • Jaworowicz P., Wideokomunikowanie polityczne, Difin, Warszawa 2016.

 

Artykuły naukowe

 • Jaworowicz P., Ewolucja tradycyjnych ról uczestników procesu komunikacji politycznej w Internecie [w] Społeczeństwo i Polityka, red. Gul’zat T. Majčinova. O. Piskowska, P. Załęski, Nr 3 (44), Pułtusk 2015.
 • Jaworowicz P., Przekaz wideo w internecie jako narzędzie komunikacji politycznej. Komunikacja partii parlamentarnych w serwisie YouTube w latach 2011-2014 i jej skuteczność, Nowe Media, Toruń 2016. (w druku)

 

Artykuły w prasie

 • Jaworowicz P., Jaworowicz M., Marketing polityczny i jego konsumenci [w:] “Marketing w praktyce”, nr 12/2015. (publikacja w druku)
 • Jaworowicz P., Jaworowicz M., Boom na wartości [w:] “Marketing w praktyce”, nr 3/2014.
 • Jaworowicz P., Basiak M., Opowiedziana wartość dodana [w:] “Marketing w praktyce”, nr 4/2013

 

Artykuły w internecie

 

Wywiady

 • OOH Magazine, Jak event biegowy buduje wartość marki, http://oohmagazine.pl/9724,jak-event-biegowy-buduje-wartosc-marki-piotr-jaworowicz.html [dostęp 15.07.2016]

 

II. DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

 • 2016-2017: Uczelnia Vistula, zajęcia: Imprezy masowe.
 • 2016: Uniwersytet Warszawski, Studium Event Management, zajęcia Event marketing;
 • 2013-2016: Uniwersytet Warszawski, Wydzał Dziennikarstawa i Nauk Politycznych,  zajęcia Event marketing w ramach Laboratorium PR.

img_0779

 

 

 

Advertisements