I. PUBLIKACJE

Książki:

 • Jaworowicz M., Jaworowicz P., Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, Difin, Warszawa 2017.
 • Jaworowicz P., Jaworowicz M., Event marketing w Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej, Difin, Warszawa 2016.
 • Jaworowicz M., Marketing płci w komunikowaniu politycznym, Difin, Warszawa 2016.
 • Jaworowicz M., Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin, Warszawa 2015.

 

Artykuły naukowe

 • Jaworowicz M, Kod komunikacyjny kobiecości [w:] “Ona w XXI wieku – interdycyplinarny obraz kobiety”, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań 2011.
 • Jaworowicz M, PR w kształtowaniu społecznych ról płci [w:] “Public Relations w Komunikowaniu społecznym i marketingu”, pod red. J. Olędzkiego, ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 • Jaworowicz M, Współczesny obraz ojca wobec wzorców chrześcijańskich [w:] “Literacje” 001 (16) 2010.
 • Jaworowicz M, Kod promocyjny ojca jako kategoria kulturowa i polityczna [w:] „Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku”, pod red. G. P.  Bąbiaka, J. Królak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

 

Artykuły w prasie

 • Jaworowicz P., Jaworowicz M., Marketing polityczny i jego konsumenci [w:] “Marketing w praktyce”, nr 12/2015. (publikacja w druku)
 • Jaworowicz P., Jaworowicz M., Boom na wartości [w:] “Marketing w praktyce”, nr 3/2014.
 • Jaworowicz P., Basiak M., Opowiedziana wartość dodana [w:] “Marketing w praktyce”, nr 4/2013.

 

Artykuły w internecie

 


II. DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

2015 – obecnie:
Uczelnia Łazarskiego

 • Zintegrowana komunikacja marketingowa, Zarządzanie marketingowe

 

2013 – obecnie:
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 • Zintegrowana komunikacja marketingowa, Obszary działań PR

 

2009 – obecnie
Uniwersytet Warszawski

 • Copywriting

img_0743

Advertisements